Актуални новини - Трислойни паркети | HOMEFLOORS 

Паркети


Актуално

Барлинек паркети

Естественият трислоен паркет Барлинек дължи своето високо качество и съвършени потребителски пара...

Видове трислоен паркет

Терминът трислоен паркет се използва за естествена подова настилка направен изцяло от дървен мате...

Конструкция на многослойния паркет

Естествените паркети Ви дават възможност да дадете един различен тон и характер на целия Ви дом ...

Новини-Паркети HoMEFLOORS

Актуални новини

  • Барлинек паркети Естественият трислоен паркет Барлинек дължи своето високо качество и съвършени потребителски параметри на една от най-съвременните производствени линии на света,с която разполага фирма Барлинек. Идеалната защита на покритието,осигурена от лаковете от най-ново поколение или естествено масло,поДобавена на: 2015-10-14 09:35:56
  • Видове трислоен паркет Терминът трислоен паркет се използва за естествена подова настилка направен изцяло от дървен материал. Трислойният паркет е произведен чрез слепване на няколко слоеве дървесина в кръстосана конструкция под ъгъл 90 градуса. Многослойните дървени подове обикновено са с дебелина от 13 до 18мм каДобавена на: 2015-10-14 08:50:49
  • Конструкция на многослойния паркет Естествените паркети Ви дават възможност да дадете един различен тон и характер на целия Ви дом Конструкция на многослойния паркет: 1.Защитен слой-високоизносоустойчив лак-гланц или матов 2.Горен слой-произведен от твърда дървесина от разнородни дървесни видове,включително боядисани и терДобавена на: 2015-10-14 08:59:38